چشم انداز و بیانیه ماموریت تعاونی

چشم انداز

        تبدیل تعاونی الماس دریاچه پایتخت به بهترین و سودآورترین تعاونی مسکن منطقه برای اعضا و ذینفعان

 

 

بیانیه ماموریت

  • شفاف سازی کلیه اطلاعات برای تمامی اعضا و رعایت چارچوب های ارزشی و اخلاقمدار
  • جذب حمایت، مشارکت و همکاری همه ی اعضا در راستای اجرای ماموریت های تعاونی بر اساس قوانین جاری کشور و اساسنامه
  • رفع مشکلات پروژه و تعیین تکلیف آن ها در اسرع وقت به منظور دستیابی به بیشترین منفعت برای اعضا
  • بهره گیری از تخصص ها و تجارب برتر در زمینه های گوناگون برای مرتفع نمودن موانع
  • برگزاری مجامع مورد نیاز به منظور ارایه گزارشات و اجرای مطلوب برنامه ها، امور و تکالیف مجمع
  • فروش، ساخت (مشارکت در ساخت، ساخت به روش مدیریت پیمان و سایر روش های تلفیقی) و سرمایه گذاری در پروژه ها به نحوی که بیشترین سود نصیب اعضا گردد