پروژه الماس دریاچه

الماس دریاچه در ارتفاعی بیش از یکصد متر از ساحل دریاچه خلیج همیشه فارس، گواهی معماریی است متکی بر بروزترین استاندارهای طراحی یک بنای مدرن و ایمن که زیربنای آن حدودا یکصدو و پنجاه هزار متر مربع در ۳۵ و نیم طبقه می باشد.  حدودا ده هزار متر مربع از آن کاربری تجاری و حدودا سی و پنج هزار متر مربع آن، واحد های اداری را پوشش می دهد.۱۴ طبقه ی آن در بطن زمین و ۲۱ طبقه ی آن بر روی همکف می باشد.۸۰ واحد تجاری در سه طبقه با ارتفاعی چشم گیر، ۳۲۰ واحد اداری در ۱۶ طبقه و ۲ طبقه تفریحی تجاری. فود کورت های متنوع در طبقه ۲۰  تجربه ای بی نظیر را برای گردشگران رقم می زند. مجموعه دارای تقریبا  1700 واحد پارکینگ استاندارد در 14 طبقه به همراه امکانات کامل سرویس خودرویی و همچنین وجود ۱۶ آسانسور مدرن دسترسی به رستوران های متنوع در بام و بهره مندی از لذت تماشای دریاچه و کوه های شمال تهران را ممکن می سازد.