منشور اخلاقی

منشور اخلاقی پیشنهادی تعاونی مسکن الماس دریاچه پایتخت به شماره ثبت 572399

الف) اصول حاکم بر منشور

 1. اصل برابری: همه اعضا در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. هیات مدیره و کارمندان تعاونی باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات تعاونی را برای اعضا فراهم نموده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض رفتار نمایند.
 2. اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور تعاونی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس و کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
 3. اصل شهروندمداری (مردم‌مداری): هدف غایی از تشکیل تعاونی جدید، ارایه خدمت بهتر به اعضا است. هیات مدیره و کارکنان باید در گفتار، کردار و نگرشهای خود عنوان « خدمتگزار اعضا» را متجلی سازند. آنان متعهد هستند که در تصمیم‌گیریها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات اعضا و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت‌تر و عام‌تر به خدمات تعاونی را فراهم نمایند.
 4. اصل احترام و اعتماد: به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
 5. اصل شفافیت: تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری تعاونی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
 6. اصل پاسخگویی: تعاونی برای اعضا ایجاد می‌شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس و کارکنان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به اعضا و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو هستند.
 7. اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی: هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس و کارکنان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف تعاونی و در جهت مصالح عمومی به‌ کار گرفته شوند.
 8. اصل تعهد و وفاداری به تعاونی: هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس و کارکنان باید نسبت به تعاونی و اهداف، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی خود در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای تعاونی تلاش نمایند.
 9. اصل به‌کارگیری مهارت و تخصص: هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس و کارکنان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای تعریف شده در تعاونی به‌کار گیرند.

ب) مفاد منشور

 1. فراموش نکردن خداوند مهربان در همه حال و ناظر دانستن وجود ذات اقدس الهی بر همه ی امور
 2. احترام و حفظ کرامت انسانی اعضا و سایر ذینفعان
 3. اطلاع رسانی شفاف، به موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و لازم به اعضا
 4. سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل امانت
 5. حفظ حریم شخصی و اسرار اعضا و رازداری
 6. انتقاد، حق اعضاست. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد تعاونی، مرام ما است
 7. رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادوستد ناروا را شرط کسب وکار اخلاقی می‌دانیم
 8. پایبندی به تعهدات
 9. خودداری از هر گونه حاشیه پردازی، تک روی، منیت، خودشیفتگی و درگیری های بیهوده بین اعضای هیات مدیره و اشاعه ی آن بین اعضا
 10. خودداری از ارایه هر گونه نظر شخصی به عنوان نظر هیات مدیره
 11. دیدگاه اعضا را ارج می نهیم و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق آنان تأکید میکنیم
 12. مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام ماست
 13. رعايت نظم و انضباط كاري، حضور به موقع و منظم در محل جلسات، وقت‌شناسي و مسئوليت‌پذيري