اخبار

بنا به درخواست عده ای از اعضای فعال جلسه ای در تاریخ 9 تیرماه 1402 در محل پروژه با حضور هیات مدیره و بازرس تعاونی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص ضرورت های دستیابی به اهداف تعاونی در کوتاه ترین زمان مباحثی مطرح گردید....

📌اطلاعیه مهم حضور اعضای محترم تعاونی با سلام و احترام ✒ پیرو اطلاعیه قبلی، با عنایت به نشر اطلاعات غلط و مسموم و یا صدور آگهی های تبلیغاتی سو توسط عده ای سود جو که نانشان در گرو ایجاد جو نا امیدی و نشر بی اعتمادی در گروه...