گزارش مجمع عمومی عادی مورخ 1402/05/10

گزارش مجمع عمومی عادی مورخ 1402/05/10

به نام خداوند جان و خرد

در ابتدا جا دارد از همه ی عزیزانی که در برگزاری مطلوب و بدون اشکال مجمع مذکور (بی شک بهترین مجمع برگزار شده در این سال ها بود) مشارکت داشتند و یاریگر اینجانب بودند به ویژه از سرکار خانم بیرامی، آقایان رضایی، ارفعی، سیدقادری، اسماعیل زاده، کندی، پاپی زاده و سرکار خانم ها ملک محمدی، ناحی، آقاجانی و همه نیکانی که از قلم افتادند و همچنین از همکاری خوب شرکت کارگزاری کارا ابنیه آتی ساز سرکار خانم ها دهقان و اسدی زاده و آقایان مهندس پورحسینی، غفاری، محمدی، پورمند و دکتر کاظم بیگی که در کمال دلسوزی زحمات فراوانی را متحمل شدند، مراتب سپاسگزاری خود را اعلام دارم.

شرح جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن الماس دریاچه پایتخت به شماره ثبت ۵۶۲۳۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۲۶۹۵ طبق آگهی دعوت مورخ 24/04/1402 در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ 10/05/1402 با حضور 258 نفر (از مجموع 878  عضو)، اصالتا و وکالتا در محل سالن سینما المپیک به آدرس: بزرگراه شهید همت شرق به غرب، بلوار دهکده المپیک، خیابان ورزش شرقی، المپیک چهارم، بصورت حضوری برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، جناب آقای مرتضی ارجمند از طرف مقام دعوت کننده (هیات مدیره) با توجه به رسمیت جلسه نسبت به خوش آمد گویی و افتتاح جلسه اقدام نمودند و سپس نسبت به طی تشریفات انتخاب هیات رئیسه مجمع با رای گیری از اعضای حاضر اقدام نمودند و در نتیجه:

  1. جناب آقای حبیب اله میرزا حسینی به سمت رئیس جلسه مجمع
  2. جناب آقای محمد امین نژاد به سمت نایب رئیس جلسه مجمع
  3. جناب آقای داود احمدی به سمت منشی جلسه مجمع
  4. سرکار خانم آزاده دهخدا دهقی به عنوان ناظر جلسه
  5. جناب آقای حسین پارسا به عنوان ناظر جلسه
  6. جناب آقای علی یگانه به عنوان ناظر جلسه
  7. جناب آقای محمد شامیری  به عنوان ناظر جلسه

انتخاب و پس از استقرار، دستور جلسه به شرح ذیل مطرح و تصمیات زیر اتخاذ گردید:

۱- جناب آقای مرتضی ارجمند به نمایندگی از هیات مدیره نسبت به قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره در بخش های عملیاتی و مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401 اقدام نمودند و توضیحات کامل و جامعی مربوط به عملکرد هیات مدیره در طی سالهای مالی 1401  ارایه نمودند که مورد تایید اعضای حاضر در مجمع قرار گرفت.

۲- جناب آقای رضا معجزاتی (بازرس تعاونی) گزارش کاملی از عملکرد هیات مدیره تعاونی در بخش مالی و قوانین و بندهای اساسنامه را قرائت نمود. (طی پیوست در سه صفحه)

3-  صورتهای مالی سال ۱۴۰1  مورد تصویب قرار گرفت.

4- بودجه سال 1402 د قرائت و به تصویب اکثریت اعضای حاضر به شرح زیر در مجمع رسید.

5- طبق دستور جلسه مجمع در خصوص انتخاب بازرس تعاونی پس از رای گیری کتبی در نتیجه آقای رضا زارع نژاد نیکچه با کسب 129 رای از 208 رای ماخوذه بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس مرتضوی با کسب 79 رای ماخوذه به عنوان بازرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1402 انتخاب گردیده و اعلام قبولی نمودند. در ضمن تعداد آرای باطله در این خصوص 10 فقره بوده است.

6- تصمیم گیری در خصوص سهام اعضایی که نسبت به انجام تعهدات خود مطابق با مفاد اساسنامه بی توجه هستند بنا به پیشنهاد هیات مدیره و همچنین انطباق سهام اعضا مطابق با امتیاز بندی

که دستور جلسه  با دریافت عایدی و سهم نابرابر در پروژه پلاک ثبتی2/2058 مطابق با امتیاز روزشمار به ازای واریز هر یک میلیون ریال در هر یک روز یک امتیاز با 177 رای از مجموع 208 رای  مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن تعداد 5 فقره باطله اعلام گردید.

7- تصمیم گیری در خصوص نحوه تامین مالی مربوط به اسقاط دیون پروژه پلاک ثبتی 2/2058 و به اشخاص حقیقی و حقوقی که گزینه  با پرداخت از محل فروش و یا پیش پرداخت دریافتی از محل فروش پلاک ثبتی 2/2058 و اسقاط دیون پروژه مذکور با 209 رای از مجموع 211 رای مورد موافقت قرار گرفت. در ضمن آرای باطله 2 مورد در این دستور جلسه بود.

8- تصمیم گیری در خصوص ساخت، فروش و یا مشارکت و تامین سرمایه توسط سرمایه گذار در خصوص پروژه پلاک ثبتی 2/2058  که مورد فروش زمین پلاک ثبتی 2/2058 با تعداد 183 رای از مجموع 216 رای مورد موافقت قرار گرفت. در ضمن آرای باطله 4 مورد بود.

جلسه در ساعت 1۹:۱۵ با آرزوی سلامتی برای همه ی حضار خاتمه یافت.

 مرتضی ارجمند

رییس هیات مدیره و مدیرعامل

10 امرداد 1402

No Comments

Post A Comment